Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice

Aktualności

poniedziałek, 28 maj 2018 12:23

Wykład dr. inż. Dawida Janasa, 13.06.2018

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chrmicznego zaprasza na wykład dr. inż. Dawida Janasa z Katedry Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej pt.: "Otrzymywanie i chrakterystyka makroskopowych obiektów z nanorurek węglowych".

Czytaj dalej...
poniedziałek, 16 kwiecień 2018 08:20

Wykład dr. Euzebiusza Dziwińskiego, 9.05.2018

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chrmicznego zaprasza na wykład dr. Euzebiusza Dziwińskiego z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu pt.:„Badania identyfikacyjne metodami GC i GC/MS wybranych substancji pomocniczych zastosowanych w nowych technologiach chemicznych”.

Czytaj dalej...

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład dr. inż. Ireneusza Grubeckiego z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UniwersytetuTechnologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pt.: „Analiza modelowa przebiegu okresowego i ciągłego procesu biotransformacji z równoległą dezaktywacją biokatalizatora - rozkład nadtlenku wodoru przez katalazę”.

Czytaj dalej...
piątek, 06 kwiecień 2018 13:25

Wykład dr inż. Urszuli Szelugi, 12.04.2018

Gliwicki Oddział i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chrmicznego zapraszają na wykład dr inż. Urszuli Szelugi (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN) pt.: "Wpływ struktury osnowy polimerowej i napełniaczy węglowych na morfologię i właściwości kompozytów polimerowo-węglowych".

Czytaj dalej...

18 marca 2017 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbył się finał XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Chemicznego i Przewodniczącego Gliwickiego Oddziału PTChem. 
W finale uczestniczyło 31 uczniów ze 192 biorących udział w Konkursie. Laureatami XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego zostali: 1 miejsce zajął Mateusz Tokarz z I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach, 2 – Radosław Gaida ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, 3 – Maciej Łukasik z V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, 4 – Daniel Golec z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, 5 – Ingrit Ziemba z I Społecznego LO w Tarnobrzegu, 6 – Sebastian Machera z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, 7 – Aleksander Senderowski z V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Czytaj dalej...

Gliwicki Oddział i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chrmicznego zapraszają na wykład prof. dr hab. inż. Ryszarda Ostaszewskiego (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie) pt.: "Zastosowanie enzymów do stereoselektywnej syntezy peptydomimetyków".

Czytaj dalej...

Gliwicki Oddział i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zaprasza na cykl wykładów prof. Davida Djurado (CEA Grenoble, Francja) i prof. Michela Bardet (CEA Grenoble, Francja). Wykłady odbędą się w ramach projektu ORZEL - Boosting the scientific excellence and innovation capacity in organic electronics of the Silesian University of Technology.

http://www.orzel-project.com/

 

Czytaj dalej...
piątek, 03 listopad 2017 09:25

Wykład dr hab. Grażyna Adamus, 08.11.2017

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na wykład dr hab. Grażyny Adamus (Centrum Materiałów Polimerowyc i Węglowych PAN w Zabrzu) na wykład pt.: Biopoliestry alifatyczne i ich syntetyczne analogii w ochronie zdrowia i środowiska".

Czytaj dalej...
wtorek, 13 czerwiec 2017 11:28

Wykłady prof. Rene Janssena, 20-23.06.2017

Gliwicki Oddział i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zaprasza na cykl wykładów prof. Rene Janssena (Eindhoven University of Technology) pt.: "Organic Photovoltaics (OPV): basic and current trends" w ramach projektu ORZEL - Boosting the scientific excellence and innovation capacity in organic electronics of the Silesian University of Technology. 

http://www.orzel-project.com/

Czytaj dalej...

Gliwicki Oddział i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zaprasza na cykl wykładów w ramach projektu ERA IB2 – No-P Enzymatic sugar coupling – 3rd Meeting.

ERA IB2 - http://www.era-ib.net/mission

Czytaj dalej...
Page 1 of 4

S5 Box

Login