Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice
Opublikowano: czwartek, 08 grudzień 2022 10:22

Wykład dr hab. Maciej Mazur, prof. UW, 16.12.2022

Zarządu Gliwickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego mam przyjemność zaprosić Państwa na wykład:

"Nano- i mikromateriały jako nośniki leków i sond diagnostycznych",

który wygłosi dr hab. Maciej Mazur, prof. UW z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykład odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. M. Strzody 9.

Plakat informujący o wydarzeniu w załączeniu.

Krótka informacja o prelegencie poniżej.

Dr hab. Maciej Mazur jest profesorem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest otrzymywanie i charakterystyka eksperymentalna nano- i mikrostruktur organicznych i nieorganicznych z punktu widzenia ich zastosowań w medycynie, w tym w szczególności w terapii i diagnostyce chorób nowotworowych. W swoich badaniach wykorzystuje szereg zaawansowanych technik eksperymentalnych, takich jak metody mikroskopowe (SEM, TEM, AFM/STM, mikroskopia fluorescencyjna, ramanowska i w podczerwieni), spektroskopowe (absorpcyjne i emisyjne w zakresie UV VIS, Raman, FTIR, XPS, TOF SIMS), termiczne (TGA, DSC) i elektrochemiczne. We współpracy z innymi ośrodkami naukowymi otrzymane struktury badane są w warunkach in vitro na hodowlach komórkowych oraz in vivo na zwierzętach.

Dr hab. Maciej Mazur zajmuje się również badaniami procesów biomineralizacyjnych w organizmach żywych, ze szczególnym uwzględnieniem koralowców współczesnych i kopalnych. Jest też współzałożycielem dwóch spółek spin off, których celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych.

S5 Box

Login