Inne oddziały PTChem
Opublikowano: środa, 27 listopad 2013 00:00

Inne oddziały PTChem

 

Sekcje PTChem:

1. Sekcja Studencka
2. Sekcja Dydaktyki Chemii
3. Sekcja Historii Chemii
4. Komitet Chemii Analitycznej PAN
5. Sekcja Chemii Ciała Stałego
6. Sekcja Chemii Cukrów
7. Sekcja Chemii Heteroorganicznej
8. Sekcja Chemii Koordynacyjnej
9. Sekcja Chemii Organicznej
10. Sekcja Chemii Plazmy
11. Sekcja Chemii i Technologii Węgla
12. Sekcja Chemii Teoretycznej
13. Sekcja Chemii Żywności
14. Sekcja Elektrochemii
15. Sekcja Fizykochemii Organicznej
16. Sekcja Fotochemii i Kinetyki Chemicznej
17. Sekcja Krystalochemii
18. Sekcja Materiałów Wysokoenergetycznych
19. Sekcja Membranowa
20. Sekcja Ochrony Środowiska
21. Sekcja Polimerów
22. Sekcja Radiochemii i Chemii Jądrowej
23. Sekcja Rezonansu Magnetycznego
24. Sekcja Termodynamiki
25. Sekcja Zjawisk Międzyfazowych
26. Sekcja Związków Metaloorganicznych
27. Polskii Klub Katalizy

 

 

 

 

S5 Box

Login