Wydarzenia
Opublikowano: piątek, 06 maj 2022 12:45

64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 11-16.09.2022

W dniach 11-16 września 2022 r. odbędzie się w Lublinie w Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zjazd będzie doskonałą okazją do spotkania chemików z całego kraju, wymiany doświadczeń i myśli naukowej, nawiązania i podtrzymania współpracy między ośrodkami naukowymi. Celem Zjazdu jest również integracja środowiska naukowego tak ważna w ostatnich czasach. Obrady odbywać się będą w 17 Sesjach naukowych oraz Forum Młodych z bardzo interesującym programem.
Więcej informacji https://zjazd.ptchem.pl/

S5 Box

Login