Zarząd
Opublikowano: wtorek, 19 listopad 2013 00:00

Zarząd PTChem Oddział w Gliwicach

Przewodniczący

dr hab. inż. Monika KRASOWSKA, prof. PŚ, Politechnika Śląska

 

V-ce Przewodniczący

prof. dr hab. Barbara TRZEBICKA, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 

Sekretarz

dr inż. Bożena SZAPSKA, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 

Skarbnik

dr inż. Anna STRZELEWICZ, Politechnika Śląska

 

Członkowie Zarządu

prof. dr hab. Zenon CZUBA, Śląski Uniwersytet Medyczny

dr inż. Anna MIELAŃCZYK, Politechnika Śląska

dr hab. inż. Wojciech WAŁACH, prof. CMPW PAN, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 

 

Komisja Rewizyjna

dr hab. inż. Sylwia BAJKACZ, prof. PŚ, Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK, Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Piotr KURCOK, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

S5 Box

Login