Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice

Aktualności

poniedziałek, 25 luty 2019 12:39

Wykład dr. Artura Różańskiego, 07.03.2019

Gliwicki Oddział i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego zapraszają na wykład dr. Artura Różańskiego z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi pt.: "Zrozumienie roli fazy amorficznej w wybranych właściwościach polimerów krystalizujących"

Czytaj dalej...
poniedziałek, 25 luty 2019 12:30

Wykład prof. Brigitte Voit, 25.02.2019

Gliwicki Oddział i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład prof. Brigitte Voit z Leibniz Institute of Polymer Research Dresden pt.: "Multifunctional and responsive hydrogels and nanocapsules".

Czytaj dalej...

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład dr. inz. Marcina Lemanowicza z Katedry Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowwego Politechniki Śląskiej w Gliwicach pt.: "Sonikacja flokulantów oraz zastosowanie polimerów czułych na bodźce jako zaawansowane metody wpływania na stabilność układów dyspersyjnych".

Czytaj dalej...

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład dr inż. Gabrieli Pastuch-Gawołek z Katedry Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach pt.: "Synteza i aktywność biologiczna glikokoniugatów zawierających układ heteroarylowy".

Czytaj dalej...
wtorek, 04 grudzień 2018 14:04

Wykład dr. inż. Marcina Sajdaka, 14.12.2018

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład dr. inż. Marcina Sajdaka z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu pt.: "Metody chemometryczne dla potrzeb monitorowania alternatywnych biopaliw stałych, procesów ich wytwarzania oraz w poszukiwaniu potencjalnych markerów".

Czytaj dalej...
czwartek, 22 listopad 2018 09:40

Wykład dr inż. Moniki Krasowskiej, 06.12.2018

Gliwicki Oddział i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład dr inż. Moniki Krasowskiej z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach pt.: „Zastosowanie uogólnionego wymiaru fraktalnego, kodów PIFS-SF, lacunarity oraz miar perkolacyjnych w badaniach korelacji pomiędzy strukturą i morfologią a właściwościami układów złożonych na przykładzie kompozytowych membran polimerowych, poli(dimetakrylanów) stomatologicznych oraz wybarwień w komórkach nowotworowych”

Czytaj dalej...

Gliwicki Oddziała i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na cykl wykładów w ramach projektu ERA IB – No-P Enzymatic sugar coupling – 6rd Meeting. Wykłady odbędą się 30.11.2018 w sali Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Strzody 9

Czytaj dalej...
czwartek, 22 listopad 2018 09:15

Wykład prof. Elżbiety Pamuły, 22.11.2018

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chrmicznego zaprasza na wykład prof. dr hab. inż. Elżbiety Pamuły z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie pt.: „Wstrzykiwalne systemy dostarczania leków oparte na hydrożelach i nanocząstkach polimerowych”

Czytaj dalej...
czwartek, 22 listopad 2018 09:12

Wykład dr. Stergiosa Pispasa, 18.10.2018

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chrmicznego zaprasza na wykład dr. Stergiosa Pispasa z Theoretical and Physical Chemistry Institute National Hellenic Research Foundation w Ataenach pt.: „Self-assembled nanostructures from block copolymers prepared by RAFT polymerization: Applications as drug and gene nanocarriers”

Czytaj dalej...

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego 17 września 2018 r. w Gdańsku wybrano nowe władze na kadencję 2019-2021:

 

Prezes - prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Pierwszy Wiceprezes - dr hab. Rafał Latajka, Politechnka Wrocławska, Wrocław

 

Wiceprezesi:

Prof. dr hab. Artur Michalak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

Skarbnik:
Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, Politechnika Warszawska, Warszawa

 

Sekretarz:

Prof. hab. Szymon Bocian, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

 

Członkowie Prezydium PTChem:

Prof. dr hab. Zbigniew Galus - Prezezs Honorowy PTCHem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Dr hab. Dagmara Jacewicz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO, Uniwersytet Opolski, Opole

Czytaj dalej...
Page 4 of 8

S5 Box

Login