Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice
Opublikowano: czwartek, 22 listopad 2018 09:40

Wykład dr inż. Moniki Krasowskiej, 06.12.2018

Gliwicki Oddział i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład dr inż. Moniki Krasowskiej z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach pt.: „Zastosowanie uogólnionego wymiaru fraktalnego, kodów PIFS-SF, lacunarity oraz miar perkolacyjnych w badaniach korelacji pomiędzy strukturą i morfologią a właściwościami układów złożonych na przykładzie kompozytowych membran polimerowych, poli(dimetakrylanów) stomatologicznych oraz wybarwień w komórkach nowotworowych”

 

Wykład odbędzie się 6 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. M. Strzody 9

S5 Box

Login