Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice
Opublikowano: wtorek, 25 październik 2016 00:00

Nagroda PTChem dla dr hab. inż. Sławomira Boncla, członka Gliwickiego Oddziału PTChem

Dr hab. inż. Sławomir Boncel, członek Gliwickiego Oddziału PTChem, został laureatem Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego za osiągnięcie naukowe w 2015 r. Tytuł nagrodzonej rozprawy habilitacyjnej: „Modyfikowane chemicznie nanorurki węglowe i ich przykładowe zastosowania”. 

Nagroda PTChem jest przyznawana w drodze konkursu młodemu naukowcowi, który otrzymał stopień doktora habilitowanego przed ukończeniem 37. roku życia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, za wyróżniającą się habilitację w dowolnej dziedzinie chemii. 

 

S5 Box

Login