Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice
Opublikowano: środa, 30 wrzesień 2015 00:00

I miejsce w Konkursie na najlepszą prezentcję postarową podczas 58 Zjazdu PTChem w Gdańsku

 

Podczas 58 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (21-25 września 2015) w ramach sekcji „Chemia polimerów i biopolimerów” I miejsce w konkursie na najlepszą prezentację posterową:

"Degradowalne termoczułe nanocząstki polimerowe stabilizowane reakcją „click”

Róża Szweda, Daria Lipowska, Dawid Szweda, Jerzy Suwiński, Barbara Trzebicka i Andrzej Dworak

dla członków Gliwickiego Oddziału PTChem.

 

Abstrakt
Mezoglobule otrzymane z termoczułych polimerów są stabilne powyżej temperatury przejścia fazowego, poniżej tej temperatury dysocjują. Dotychczas mezoglobule stabilizowano pokrywając je usieciowaną powłoką.

Inną, opisaną w pracy, drogą do stabilizacji mezoglobul jest sieciowanie ich wnętrza. Metodą ATRP otrzymano termoczułe kopolimery metakrylanu glikolu dietylenowego oraz metakrylanu 2-amino etylu. Grupy aminowe modyfikowano do grup azydkowej lub karbaminianowej z wiązaniem potrójnym, otrzymując dwa kopolimery. Powyżej temperatury przejść fazowych obu kopolimerów otrzymano mieszane sferyczne mezoglobule, które stabilizowano poprzez reakcję „click” między grupami azydkowymi i alkinowymi. Pokazano, że dzięki obecności wiązania karbaminianowego, nanocząstki ulegają degradacji w środowisku zasadowym.

 

 S5 Box

Login