Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice
Opublikowano: poniedziałek, 22 listopad 2021 06:57

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, 26.11.2021

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnych władz oddziału zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gliwickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Zebranie odbędzie się 26 listopada 2021 r. (piątek) w trybie on-line na platformie ZOOM o godz. 14:00. Link do zebrania i pozostałe informacje będą przekazane drogą mejlową.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Gliwickiego Oddziału PTChem:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
3. Wybór protokolanta
4. Sprawozdanie Zarządu Gliwickiego Oddziału PTChem z kadencji 2019-2021
5. Sprawozdanie finansowe Gliwickiego Oddziału PTChem z kadencji 2019-2021
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gliwickiego Oddziału PTChem z kadencji 2019-2021
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
9. Wybór przewodniczącego Zarządu Gliwickiego Oddziału PTChem na kadencję 2022-2024
10. Wybór członków Zarządu
11. Wybór Komisji Rewizyjnej
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski
13. Zamknięcie zebrania

S5 Box

Login