Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice
Opublikowano: czwartek, 01 lipiec 2021 06:28

Nagroda dla mgr. inż. Grzegorza Stando

Mgr inż. Grzegorz Stando, członek Gliwickiego Oddziału PTChem otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację ustną podczas tegorocznego e-Zjazdu Wiosennego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Pan Stando zaprezentował pracę pt.: „Synteza nanokompozytorów poprzez elektroosadzenie miedzi z odpadów przemysłowych na arkuszach z nanomateriałów węglowych”.

Gratulujemy!

https://www.ssptchemzjazdy.ptchem.pl/

 

e-Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbył się w dniach 27-29 maja 2021 r. W Konferencji wzięło udział 112 uczestników, z licznych ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 77 komunikatów z badań własnych, 24 postery z badań własnych oraz 11 postery popularnonaukowe. Program organizowanej konferencji obejmował również 6 wykładów zaproszonych gości:

Dr hab. Rafał Latajka, Prof. PWr (Politechnika Wrocławska) ,,Badania korelacji struktury i anktywności czyli o związku chemii teoretycznej z eksperymentem”

Dr Justyna Piechocka (Uniwersytet Łódzki) ,,Zastosowanie chromatografii w analityce śliny w kontekście oznaczania wybranych związków siarki”

Dr hab. Zbigniew Rogulski (Uniwersytet Warszawski) ,, Promieniowanie jonizujące na pograniczu nauk”

Dr inż. Szymon Kowalski (Gdański Uniwersytet Medyczny) ,,Potencjał terapeutyczny syntetycznych kompleksów wanadu w terapii nowotworu trzustki”

Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ,,Perspektywy pracy dla chemika”

Mjr dr Magdalena Śniadecka (Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia) ,,Grupa Zadaniowa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – wielozadaniowa zdolność obronna Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”

S5 Box

Login