Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice
Opublikowano: czwartek, 11 luty 2021 09:29

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Dworak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 lutego 2021 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Dworak, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w latach 2016-2018 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa, a w latach 2013-2018 był przewodniczącym Gliwickiego Oddziału i Sekcji Polimerów. 
Były dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu i pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Członek Komitetu Chemii PAN i Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Rady Programowej czasopisma Polimery.

Zainteresowania naukowe prof. Dworaka skupiały się, obok podstawowych prac z dziedziny nauki o polimerach, na polimerowych materiałach nanostrukturalnych, w tym materiałach reagujących na bodźce i materiałach dla zastosowania w medycynie, opublikował w tym zakresie blisko 140 prac w czasopismach o obiegu międzynarodowym.

Ceniony naukowiec i mentor inspirujący swoją postawą kolejne pokolenia społeczności naukowej.

S5 Box

Login