Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice
Opublikowano: piątek, 13 kwiecień 2018 07:48

Wykład dr. inż. Ireneusza Grubeckiego, 18.04.2018

Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład dr. inż. Ireneusza Grubeckiego z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UniwersytetuTechnologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pt.: „Analiza modelowa przebiegu okresowego i ciągłego procesu biotransformacji z równoległą dezaktywacją biokatalizatora - rozkład nadtlenku wodoru przez katalazę”.

Wykład odbędzie się 18 kwietnia  2018 (wtorek) o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. M. Strzody 9.

S5 Box

Login