Wydarzenia
Opublikowano: środa, 01 grudzień 2021 20:02

The SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS POLYMAT2022, in memory of prof. Andrzej Dworak, 17.03.2022

W dniu 17.03.2022 r. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN zorganizowało Konferencję Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT2022. Konferencja poświęcona była pamięci zmarłego w lutym 2021 r. prof. Andrzeja Dworaka, wybitnego naukowca w dziedzinie polimerów, założyciela i wieloletniego dyrektora CMPW PAN.

W Konferencji wzięli udział wybitni naukowcy o światowej sławie, którzy współpracowali (w wielu przypadkach nawet przyjaźnili się) ze zmarłym prof. A. Dworakiem. Mieliśmy zaszczyt gościć wybitnych naukowców: prof. Brigitte Voit (Leibniz Institute of Polymer Research, Dresden, Germany), prof. Rainer Haag (Freie Universität Berlin, Germany), prof. Stergios Pispas (National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece), prof. Axel Müller (Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany) i prof. Petar Petrov (Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria). Uczeni ci zaprezentowali prace związane tematycznie z zainteresowaniami naukowymi prof. Dworaka, które obejmowały nanomateriały o specjalnych właściwościach, a także możliwości ich potencjalnego zastosowania.

 

W Konferencji Polymat2022 uczestniczyło ponad 170 naukowców z wiodących ośrodków naukowych z Polski oraz z zagranicy. W sesji posterowej zaprezentowano ponad 130 prac o bardzo zróżnicowanej tematyce polimerowej począwszy od syntez i charakterystyki polimerów, przez polimerowe nano- i mikrosystemy po polimerowe rusztowania (scaffolds), hydrożele, (bio)kompozyty i blendy. W ramach konferencji przyznano trzy nagrody za najlepsze postery w kategoriach: zaawansowane techniki syntez i badania materiałów polimerowych (Aneta Medaj, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), zaawansowane polimerowe biomateriały (Mattia Parati, University of Wolverhampton, Wlk. Brytania) oraz w kategorii prac interdyscyplinarnych, prowadzonych we współpracy międzynarodowej (Erik Dimitrov, Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Sofia University i CMPW PAN, Zabrze). Nagrody w wysokości 450 Euro ufundowało czasopismo Polymers.

Konferencja odbyła się pod auspicjami Europejskiej Federacji Polimerów, Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Patronat medialny nad konferencję objęło czasopismo Polymers oraz Przemysł Chemiczny.

Konferencja była ważnym wydarzeniem naukowym i stworzyła wreszcie możliwość bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów po trwającej już 2 lata pandemii Covid-19. Była ona doskonałą okazją do integracji środowiska naukowego uczelni i instytutów, studentów, ekspertów i inżynierów działających w obszarze precyzyjnie konstruowanych polimerów do nowych zastosowań i cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem naukowców pracujących w tej dziedzinie.

Szczegóły konferencji znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://polymat2022.cmpw-pan.pl

S5 Box

Login