Strona główna
WITAMY NA STRONIE PTChem O/Gliwice
Opublikowano: wtorek, 19 listopad 2013 21:48

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dla słuchaczy I roku Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.

Zarząd Gliwickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

oraz
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

ogłaszają 
Konkurs na najlepszą pracę magisterską
dla słuchaczy I roku Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej

 

WARUNKI KONKURSU:

  • do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, którzy rozpoczęli studia III stopnia w roku akademickim 2013/2014
  • praca powinna być wykonana w roku akademickim  2012/2013, obroniona do 30 września 2013 r. oraz powinna uzyskać ocenę bardzo dobrą
  • egzemplarz pracy, kartę zgłoszeniową, opinie promotora i recenzenta należy złożyć do 8 listopada 2013 (piątek) w Sekretariacie Naukowym Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
  • uprawnieni do zgłaszania prac do konkursu są promotorzy oraz kierownicy jednostek, w których wykonano prace
  • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 grudnia 2013 roku (wtorek)
  • laureaci otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne.

 

 

Dodatkowe informacje oraz formularz karty zgłoszenia można uzyskać pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

S5 Box

Login